Đa dạng hóa trong đầu tư

Đa dạng hóa trong đầu tư

Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay quyền chọn thì một phần quan trọng trong việc giảm rủi ro là đa dạng hóa đầu tư. Đặt tất cả tiền của bạn vào một con ngựa có rủi ro cao và là dấu hiệu của một con bạc chứ không phải một nhà đầu tư. Không có phân tích kỹ thuật hoặc dự đoán động lượng nào là chính xác 100% và nhà đầu tư phải tính đến các khoản rút tiền định kỳ.

Đa dạng hóa trong Đầu tư – 3 yếu tố cần xem xét.

Nó giúp chia chủ đề thành các câu hỏi khác nhau mà bạn xem xét riêng trước khi tập hợp chúng lại với nhau để đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

  • Rủi ro và phần thưởng

  • đa dạng hóa tiếp xúc

  • Tái cân bằng danh mục đầu tư

Rủi ro và phần thưởng

Mỗi phương tiện hoặc chiến lược đầu tư đều có một hồ sơ rủi ro riêng biệt và bạn cần lưu ý điều này. Tương tự như vậy, mỗi phương pháp có một hồ sơ phần thưởng tiềm năng. Trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng tỷ lệ thuận với rủi ro. Điều này có nghĩa là bạn càng hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận thì bạn càng phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Một nhà đầu tư giỏi cố gắng cân bằng điều này.

Ví dụ, giao dịch ETF có rủi ro thấp, nhưng lợi tức đầu tư (ROI) hầu như không cao hơn tỷ lệ lạm phát. Giao dịch tùy chọn DITM (Deep-in-the-Money) có thể tăng phần thưởng mà không tăng rủi ro. Giao dịch mua và nắm giữ cổ phiếu (đối với cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt) có thể mang lại lợi nhuận, đặc biệt nếu bạn tái đầu tư cổ tức. Bán quyền chọn mua được bảo hiểm trên danh mục đầu tư chứng khoán của bạn có thể tăng ROI mà không làm tăng rủi ro. Mua quyền chọn mua có rủi ro cao trừ khi bạn là một nhà giao dịch xoay vòng thành công, nhưng phần thưởng thì thật tuyệt vời. Bán chênh lệch quyền chọn bán ít sinh lãi hơn trong thời gian dài, nhưng hồ sơ rủi ro thậm chí còn thấp hơn so với các chiến lược mua và nắm giữ.

đa dạng hóa tiếp xúc

Thị trường có các lĩnh vực khác nhau và mỗi lĩnh vực có mô hình tăng trưởng hoặc rút lui theo chu kỳ khác nhau. Kế hoạch đầu tư của bạn nên bao gồm cổ phiếu hoặc quyền chọn từ mỗi lĩnh vực. Khi tiền chảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, bạn có thể theo dõi điều này và lên kế hoạch đầu tư cho phù hợp. Bạn không bao giờ nên có nhiều hơn 2-3% danh mục đầu tư của mình cam kết với một cổ phiếu cụ thể và không bao giờ có hơn 20% được chỉ định cho một lĩnh vực nhất định.

Cân đối danh mục đầu tư

Hàng năm hoặc hàng quý, bạn cần xem danh mục đầu tư của mình được cân bằng như thế nào. Trong một khoảng thời gian nhất định, một số lĩnh vực sẽ phát triển trong khi những lĩnh vực khác không thay đổi hoặc thu hẹp lại. Điều này có thể khiến danh mục đầu tư của bạn mất cân bằng. Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, bạn cần cân bằng lại sự đa dạng hóa của mình trong đầu tư. Vì vậy, có lẽ bạn đã chia đều danh mục đầu tư của mình giữa Forex, ETF, REIT, quyền chọn bán và cổ phiếu yêu thích để mua và nắm giữ. Nếu bạn thu được lợi nhuận đậm bằng cách bán quyền chọn, bạn có thể lấy những khoản lợi nhuận này và tái đầu tư chúng vào các lĩnh vực khác để tỷ lệ vẫn giữ nguyên.

đường cong học tập

Việc gắn bó với một chiến lược đầu tư sẽ dễ dàng hơn, nhưng rủi ro hơn. Rất đáng để đầu tư nỗ lực giáo dục vào các chiến lược đa dạng. Đây có thể là một trong những yếu tố lớn nhất trong việc giảm hồ sơ rủi ro của bạn. Các nhà đầu tư nghiêm túc, những người không muốn đánh bạc, sẽ thực hiện khoản đầu tư này. Đa dạng hóa trong đầu tư là một trong những yếu tố lợi nhuận mạnh mẽ nhất, đơn giản vì nó ngăn bạn mất tiền.

https://ezinearticles.com/?Diversification-in-Investing&id=10460326 by Rob Forbes

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *