Đạo Đức Kinh Doanh Ở Mỹ

Để hiểu đầy đủ đạo đức và cách chúng liên quan đến kinh doanh, trước tiên người ta phải xác định các thành phần chính của nó. Đạo đức có thể được chia thành ba loại: xã hội, tổ chức và cá nhân. Các tập đoàn bị ràng buộc bởi đạo đức xã hội, thách thức họ phải chịu trách nhiệm về hành động của chính họ, các nhân viên, ban quản lý và các bên liên quan của công ty, những người mong muốn kiếm được tài chính từ các hoạt động kinh tế truyền thống và độc đáo. Đạo đức tổ chức liên quan đến cảm giác tự hào và trách nhiệm chung đối với nhân viên, người quản lý và tập đoàn. Chúng là một phần của triết lý kinh doanh tổng thể được chia sẻ trong toàn công ty. Đạo đức cá nhân liên quan đến quan niệm của chúng ta về đúng và sai xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Niềm tin tôn giáo thường có thể đóng một vai trò quan trọng trong con đường đạo đức mà nhiều người chọn đi theo.

Điều gì thúc đẩy một công ty hành động có đạo đức trong kinh doanh? Điều gì ngăn cản các doanh nghiệp tạo ra càng nhiều lợi nhuận càng tốt, bất kể sự phân nhánh đạo đức trong hành động của họ? Công chúng nói chung, cũng như các bên liên quan của công ty, đã kỳ vọng rằng các công ty sẽ tiến hành kinh doanh một cách có đạo đức và tôn trọng cao nhất trách nhiệm xã hội. Khi các công ty không đạt được những kỳ vọng này, kết quả cuối cùng thường liên quan đến sự trừng phạt và dư luận có hại. Các công ty tiến hành kinh doanh một cách phi đạo đức có nguy cơ gây tổn hại không chỉ cho các bên liên quan mà còn cho công chúng nói chung. Các công ty hành động có đạo đức truyền đạt cảm giác tin cậy và trách nhiệm trong cả cộng đồng địa phương và quốc gia; loại niềm tin này thường có thể thúc đẩy các liên minh kinh doanh mạnh mẽ.

Các vấn đề về đạo đức xảy ra dưới nhiều hình thức vì nhiều lý do khác nhau trong quá trình kinh doanh. Thật không may, các công ty thường vô tình tuyển dụng những người có giá trị đạo đức kém hơn so với một công dân có trách nhiệm của công ty. Những nhân viên này thường đặt lòng tham và sự ích kỷ của bản thân lên trên phúc lợi và sự an toàn của người khác, chỉ vì lợi ích tài chính của họ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *