Hãy Sống Làm Vui Lòng Đức Chúa Trời

Hãy Sống Làm Vui Lòng Đức Chúa Trời

Hãy mở Kinh thánh của bạn đến 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 có nói… Cuối cùng, thưa anh em, chúng tôi cầu xin và thúc giục anh em trong Chúa Giê-su, rằng như anh em đã nhận được từ chúng tôi, anh em phải ăn ở như thế nào và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như chính con người anh em. làm, rằng bạn làm như vậy ngày càng nhiều. Hãy tiếp tục và làm nổi bật câu thánh thư đó.

Bạn có tin cậy Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn con đường bạn phải đi không? Bạn cần sự khôn ngoan để sống cho sự công bình của Ngài, tình yêu của Ngài và lòng sùng kính Chúa Giê-xu Christ. Bạn thấy đấy, bạn phải phát triển thói quen lắng nghe Chúa. Anh ấy có thể cho bạn hướng đi mà bạn chưa từng có trước đây. Như thế nào? Đức Chúa Trời muốn bạn ở dưới ảnh hưởng của Lời Ngài. Đức Chúa Trời muốn bạn sống theo những nguyên tắc tin kính trong Lời Ngài.

Đức Chúa Trời muốn bạn dành cho Chúa Giê-xu vị trí đầu tiên! Điều này rất quan trọng cho bước đi Cơ đốc của bạn! Chúa Giêsu là kết nối của bạn với ngai vàng của Thiên Chúa. Bạn thấy đấy, trong thế giới này, rất dễ bị phân tâm khỏi Đức Chúa Trời. Nhiều người đi theo một số con đường khác ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng nền tảng của mọi lẽ thật thuộc linh là sự vâng lời Đức Chúa Trời nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh bảo bạn hãy ngợi khen Chúa! Ngài thật đáng được tôn thờ. Không yêu ai kể cả bản thân – nhiều hơn bạn yêu Chúa. Mỗi buổi sáng, bạn nên cầu xin Chúa đổ đầy bạn bằng sự hiện diện của Ngài. Bạn muốn được đầy dẫy Thánh Linh để được Ngài dẫn dắt. Bạn yêu thích Lời, học Lời và học Lời. Tại sao? Hãy sống đẹp lòng Chúa. Lời của Ngài là sự khôn ngoan thực sự để bạn bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài.

Nếu bạn muốn sống cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời, hãy đặt Lời Ngài lên vị trí ưu tiên hàng đầu! Kinh thánh sẽ trở nên sống động bên trong bạn. Bạn đang tự mình biết về Chúa và tầm quan trọng của việc được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Nhiều người sẽ không thích con người mới của bạn, nhưng bạn không sống để làm hài lòng mọi người, bạn đang sống để làm hài lòng Chúa.

Bạn không cần sự chấp thuận của mọi người khi bạn có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời! Bạn muốn sự ngợi khen của Đức Chúa Trời hơn là sự ngợi khen của con người. Đừng lo lắng về những gì mọi người nghĩ và làm những gì Chúa đã đặt trong trái tim của bạn.

Đức Chúa Trời sẽ đặt một lời chứng mới trong miệng bạn! Bạn có thể nghĩ rằng có rất nhiều điều sai trái với bạn, nhưng cũng có rất nhiều điều đúng đắn với bạn. Đức Chúa Trời liên tục định hình và uốn nắn thành con người mà Ngài muốn bạn trở thành. Hãy ngừng tập trung vào những gì bạn không thể làm, và bắt đầu tập trung vào những gì Chúa có thể làm.

Hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và tiếp tục tìm kiếm ý muốn của Ngài. Thế nào? Bạn phải thiết lập một mối quan hệ nồng nàn với Lời Đức Chúa Trời. Hãy tin Lời Ngài, tin cậy Lời Ngài, nghiên cứu Lời Ngài, cảm tạ Ngài vì Lời Ngài. Nhưng hãy luôn nhớ rằng ma quỷ sẽ làm mọi cách có thể để dụ bạn xa Chúa. Ma quỷ không muốn bạn lớn lên trong sự hiểu biết về Vua Giê-xu.

Nhiều người không bao giờ đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc! Nhưng bạn cần phải là người học Lời Đức Chúa Trời và làm theo đường lối của Đức Chúa Trời. Hãy là một Cơ đốc nhân đọc kinh thánh và cầu nguyện. Đức Thánh Linh sẽ không điều chỉnh theo bạn, bạn phải điều chỉnh theo Ngài! Hãy sử dụng tiếng nói của bạn để thờ phượng Ngài và tôn vinh danh Chúa Giê-xu! Bây giờ, hãy giơ tay và nói: “Tôi sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn nữa!”

Tham khảo từ https://ezinearticles.com/?Live-Your-Life-To-Please-God&id=10553696 Darrick Bussell

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *