Lựa chọn tên của Đại lý bảo hiểm – Chuyên gia bảo hiểm, Nhà hoạch định tài chính hay Cố vấn cuộc sống?

Lựa chọn tên của Đại lý bảo hiểm - Chuyên gia bảo hiểm, Nhà hoạch định tài chính hay Cố vấn cuộc sống?

Bạn có phải là một trong những đại lý bảo hiểm đơn giản? Các đại lý thường thích nâng cấp chức danh chuyên gia bảo hiểm hoặc cố vấn tài chính trên danh thiếp của họ. Những cái tên như cố vấn cuộc sống phản ánh kinh nghiệm và kiến ​​thức tích cực. Điều khoản nào trong số những điều khoản khác nhau này phân biệt bạn với việc chỉ là một trong những đại lý bảo hiểm? Dưới đây là 101 lựa chọn hàng đầu để lựa chọn.

Còn rất nhiều điều nữa đối với một cái tên sau đó có thể nhận ra. Tự gọi mình là đại lý hoặc đại lý bán hàng khiến bạn nghe có vẻ như đang vận hành nhà máy. Nó cũng chiếu âm thanh của một người bán hàng đang cố gắng bán cho bạn thứ gì đó. Rất ít người thích thú với cảm giác một người đang bán cho họ bất cứ thứ gì, nó thật nặng mùi áp lực. Đây là lý do tại sao trong danh sách các thuật ngữ khác nhau này, bạn sẽ thấy các từ như chuyên gia, chuyên gia và cấp bậc chuyên nghiệp cao như thế nào. Khách hàng tiềm năng có được một góc nhìn hoàn toàn mới, chỉ bằng chức danh mà bạn đặt cho mình! Khách hàng tiềm năng chú ý chặt chẽ khi một đại lý cùng làm việc với họ để đưa ra quyết định về kế hoạch hành động tốt nhất. Khách hàng tiềm năng muốn cảm thấy như họ là một phần của quá trình quyết định.

Mẹo tìm kiếm quan trọng trên internet: để có số đếm chính xác, hãy sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh cụm từ của bạn, “chuyên gia bảo hiểm” sẽ chỉ cung cấp cho bạn cụm từ đó theo thứ tự chính xác đó. Nếu không có dấu ngoặc kép, bạn cũng sẽ nhận được tất cả các trường hợp mọi người tìm kiếm các cụm từ như chuyên gia bảo hiểm, chuyên gia viết yêu cầu bảo hiểm, chuyên gia bán bảo hiểm ô tô, v.v.

Để mang lại giá trị cho bài viết này, trước mỗi điểm phân biệt của đại lý bảo hiểm là số lượng danh sách hiện tại của Google. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng biết tần suất xem các thuật ngữ tra cứu “đại lý bảo hiểm ” trên internet như chuyên gia, người lập kế hoạch, người đại diện và. cố vấn. Hãy nhớ những con số đếm trên Google thường thay đổi hàng ngày.

1. 10.600.000 = cố vấn tài chính

2. 6.690.000 = đại lý bảo hiểm

3. 4.280.000 = kế hoạch tài chính

4. 2.120.000 = cố vấn đầu tư

5. 1.780.000 = môi giới đại lý bảo hiểm

6. 1.600.000 = cố vấn đầu tư

7. 999.000 = hướng dẫn bảo hiểm

8. 735.000 = chuyên gia bảo hiểm

9. 638.000 = chuyên gia tài chính

10. 604.000 = chuyên viên tài chính

11. 590.000 = chuyên viên tài chính

12. 513.000 = cuộc sống chuyên nghiệp

13. 433.000 = bảo hiểm chuyên nghiệp

14. 431.000 = đại lý bảo hiểm y tế

15. 322.000 = chuyên gia bảo hiểm

16. 271.500 = nhân viên bán bảo hiểm

17. 269.000 = cuộc sống chuyên nghiệp

18. 268.000 = đại lý bảo hiểm nhân thọ

19. 253.000 = nhân viên tư vấn bảo hiểm

20. 252.000 = nhân viên tư vấn bảo hiểm

21. 244.000 = đại diện bán bảo hiểm

22. 219.000 = quản lý bảo hiểm

23. 218.000 = cố vấn bất động sản

24. 217.000 = nhân viên điều hành bảo hiểm

25. 189.000 = người lập kế hoạch bất động sản

26. 186.000 = bán bảo hiểm độc lập

27. 179.000 = đại lý bán bảo hiểm

28. 155.000 = bên bán bảo hiểm

29. 130.000 = nhà sản xuất bảo hiểm

30. 126.000 = đại diện đầu tư

29. 120.000 = cơ quan bảo hiểm

30. 119.000 = đại diện bảo hiểm

31. 112.000 = đại lý nhân thọ

32. 107.000 = chuyên gia bảo hiểm nhân thọ

32. 104.000 = chuyên gia đời sống

33. 102.000 = cố vấn bảo hiểm

34. 89.900 = trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm

35. 86.200 = đại lý bảo hiểm được cấp phép

36. 85.200 = quản lý bảo hiểm

37. 71.000 = nhân viên y tế

38. 66.600 = tiền bảo hiểm

39. 65.100 = nhân viên bán bảo hiểm

40. 60.000 = nhân viên thiết kế bảo hiểm

41. 59.400 = nhân viên bán bảo hiểm

42. 55,600 = cố vấn cuộc sống

43. 54.500 = đại lý nhóm

44. 52.200 = đại lý ins

45. 50.100 = cố vấn bất động sản

46. ​​50.000 = bảo hiểm chuyên nghiệp

47. 46.800 = nhân viên tư vấn bảo hiểm

48. 43.800 = chuyên gia tài chính

49. 43.400 = nhân viên bán bảo hiểm

50. 40.200 = chuyên viên kinh doanh bảo hiểm

51. 37.700 = nhà sản xuất cuộc sống

52. 37.000 = nhân viên kinh doanh bảo hiểm

53. 35.400 = môi giới bảo hiểm độc lập

54. 34.700 = chuyên gia chăm sóc dài hạn

55. 34.500 = cố vấn lập kế hoạch tài chính

56. 33.900 = chuyên gia bảo hiểm y tế

57. 31.300 = bảo hiểm y tế chuyên nghiệp

58. 29.300 = chuyên gia bảo hiểm nhân thọ

59. 29.000 = đại diện bảo hiểm

60. 28.900 = cố vấn lập kế hoạch tài chính

61. 27.500 = chuyên gia bảo hiểm y tế

62. 26.000 = cố vấn bảo hiểm y tế

63. 25.500 = bảo hiểm chuyên nghiệp độc lập

64. 24.700 = chuyên viên phúc lợi nhân viên

65. 24.000 = cố vấn cuộc sống

66. 22.900 = nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ

67. 21.800 = chuyên viên kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

68. 19.900 = bảo hiểm nhân thọ

69. 19.300 = nhà sản xuất bảo hiểm

70. 19.200 = người lập kế hoạch tài chính được cấp phép

71. 16.200 = nhà sản xuất bảo hiểm y tế

72. 14.900 = nhân viên tư vấn bán bảo hiểm

73. 14.000 = môi giới bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

74. 12.800 = bác sĩ chuyên khoa chăm sóc dài hạn

75. 12.700 = chuyên gia niên kim

76. 12.500 = chuyên gia lập kế hoạch bất động sản

77. 12.200 = nhân viên tiếp thị bảo hiểm

78. 11.950 = đại diện bảo hiểm nhân thọ

79. 11.900 = kế hoạch bảo hiểm

80. 10.600 = nhân viên bán bảo hiểm

81. 10.400 = cố vấn bảo hiểm nhân thọ

82. 10.200 = người viết bảo hiểm

83. 9.650 = nhân viên tuyển dụng bảo hiểm

84. 9,480 = cố vấn lập kế hoạch tài chính

85. 9,030 = tư vấn lập kế hoạch bất động sản

86. 8,570 = môi giới niên kim

87. 7.520 = tổng giám đốc bảo hiểm

88. 7,070 = thực tập sinh bảo hiểm

89. 6.800 = chuyên gia bảo hiểm chăm sóc dài hạn

90. 6.670 = đại lý bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

91. 6.440 = đại lý bảo hiểm chăm sóc dài hạn

92. 5,870 = đại lý bảo hiểm nhân thọ được cấp phép

93. 5.300 = đại lý bảo hiểm tài chính

94. 5,270 = đại lý niên kim

95. 5,080 = chuyên nghiệp

96. 5.030 = bảo hiểm y tế chuyên nghiệp

97. 5.010 = đại lý bảo hiểm thương tật

98. 4.990 = phúc lợi cho nhân viên chuyên nghiệp

99. 4.430 = đại lý bảo hiểm thế chấp

100. 4.200 = chuyên gia bảo hiểm tàn tật

101. 3.900 = đại lý chăm sóc dài hạn

Vì lợi ích của riêng bạn, đừng bao giờ nói với các khách hàng tiềm năng rằng bạn là một trong số 1.500.000 đại lý bảo hiểm được cấp phép bán các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, niên kim và tài chính. Thuật ngữ chuyên gia bảo hiểm hoặc chuyên gia bảo hiểm ngay lập tức khiến khách hàng tiềm năng tin tưởng hơn vào khả năng của bạn. Tuy nhiên, vui lòng không sử dụng quá nhiều và lạm dụng các thuật ngữ của người lập kế hoạch tài chính hoặc người lập kế hoạch bất động sản trừ khi bạn thực sự đủ tiêu chuẩn để trở thành một.

Nếu trường hợp bạn quan tâm, đây là nhiều tiêu đề hơn với hơn 1.000 lần xuất hiện trên Google nhưng không nằm trong danh sách 101 hàng đầu. Họ bao gồm chuyên gia sức khỏe nhóm, chuyên gia nội bộ, đại diện tiếp thị bảo hiểm, cố vấn bảo hiểm sức khỏe, đại diện nội bộ, chuyên gia bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, đại lý bảo hiểm nhân thọ thế chấp, chuyên gia tiếp thị bảo hiểm, nhà môi giới bảo hiểm khuyết tật, đại lý bảo hiểm nhân thọ, đại lý bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, chuyên gia thị trường cao cấp, cố vấn đầu tư nhân thọ, đại lý bảo hiểm MDRT và nhân viên bán bảo hiểm.

Nếu bạn muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn trên các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo và Ask, đây là một số mẹo. Ở phía trước trang nhập trang web của bạn, hãy sử dụng tiêu đề và dòng đầu tiên để đặt thuật ngữ mô tả nhiều hơn về các dịch vụ bạn cung cấp. Thay vì công bố “đại lý bảo hiểm cho nhiều sản phẩm”, hãy thử điều này, “chuyên gia bảo hiểm y tế và chuyên gia bảo hiểm tàn tật.” Cả hai danh hiệu này chỉ có khoảng 5.000 bài dự thi, trong đó có thể bao gồm 3.500 đến 4.000 bài yếu mỗi bài. Bây giờ nó phụ thuộc vào việc làm theo lời khuyên được đưa ra và các kỹ năng về công cụ tìm kiếm trên internet mà bạn sở hữu. Người tìm kiếm trên internet giờ đây có thể tìm thấy bạn trong 100 danh sách hàng đầu cho mỗi điều khoản! Khi tìm kiếm “đại lý bảo hiểm”, với hơn 6.000.000 danh sách, có thể mất 24/7 tuần để tìm thấy bạn được liệt kê ở cuối đống.

Tham khảo từ https://ezinearticles.com/?Insurance-Agents-Name-Choices—Insurance-Specialist,-Financial-Planner,-or-Life-Advisor?&id=2095064 Donald Yerke

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *