Luật nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế của Ohio

Luật nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế của Ohio

Luật nghỉ phép gia đình của Ohio khác rất ít so với FMLA liên bang. Ngoại trừ một số điều khoản dành cho gia đình quân nhân và một số lợi ích dành cho nhân viên tiểu bang, nhân viên Ohio chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Nghỉ phép Y tế Gia đình của liên bang trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương.

Đạo luật nghỉ phép gia đình quân nhân Ohio

Các quy định bổ sung về thời gian nghỉ phép được cấp theo luật tiểu bang cho những người có thành viên gia đình đủ điều kiện phục vụ trong quân đội của chúng ta. Một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn có thể là vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc người được giám hộ trước đây. Người sử dụng lao động cũng phải đáp ứng một số yêu cầu, chủ yếu là họ phải có 50 nhân viên trở lên. Nếu những điều kiện này được đáp ứng, một nhân viên đủ điều kiện được hưởng tới 80 giờ hoặc 10 ngày nghỉ phép hàng năm không lương trong trường hợp một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn bị thương trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để đủ điều kiện, nhân viên phải làm việc cho doanh nghiệp ít nhất 12 tháng và làm việc tối thiểu 1.250 giờ trong 12 tháng trước khi nghỉ việc.

Những nhân viên nghỉ phép theo Đạo luật Nghỉ phép Gia đình Quân nhân Ohio có thể nghỉ không quá hai tuần trước ngày triển khai của thành viên gia đình họ hoặc một tuần sau đó. Các yêu cầu khác bao gồm:

  • Nhân viên phải thông báo trước ít nhất hai tuần nếu nghỉ phép khi một thành viên gia đình được gọi đi nghĩa vụ.
  • Nhân viên phải báo trước ít nhất hai ngày trước khi nghỉ phép do thành viên gia đình bị thương hoặc nhập viện. Tuy nhiên, không cần thông báo nếu thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng.
  • Quyền lợi của nhân viên phải được tiếp tục trong thời gian nghỉ phép và nhân viên phải tiếp tục đóng góp vào phí bảo hiểm.
  • Người sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên sử dụng hết tất cả các hình thức nghỉ phép khác trước khi yêu cầu nghỉ phép quân sự.

Nhân viên nhà nước

Ohio cung cấp cho nhân viên tiểu bang chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ khác với hướng dẫn của liên bang. Nhân viên nhà nước toàn thời gian được nghỉ phép có lương trong bốn tuần làm việc sau khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trong khi nhân viên bán thời gian được nghỉ có lương theo tỷ lệ. Tuy nhiên, nhân viên không được nghỉ phép chăm con quá sáu tuần liên tục.

Trong khoảng thời gian sáu tuần nghỉ phép chăm sóc con cái này, nhân viên tiểu bang sẽ không được trả lương trong thời gian chờ đợi 14 ngày. Trong bốn tuần còn lại, nhân viên sẽ nhận được 70 phần trăm mức lương cơ bản của họ. Thời gian nghỉ bệnh, nghỉ việc cá nhân hoặc nghỉ phép tích lũy có thể được sử dụng trong thời gian chờ đợi 14 ngày và để bổ sung cho mức lương giảm mà nhân viên nhận được trong thời gian nghỉ phép chăm con.

Nghỉ phép hiến tạng

Ngoài các quyền lợi nghỉ phép dành cho cha mẹ, nhân viên nhà nước toàn thời gian được cung cấp thời gian nghỉ phép để hiến tặng nội tạng. Có tới 240 giờ nghỉ phép có lương để có thời gian hồi phục sau phẫu thuật. Nhân viên nhà nước hiến tặng tủy xương có thể nghỉ phép có lương tới 56 giờ.

Tham khảo từ https://ezinearticles.com/?Ohio-Family-and-Medical-Leave-Laws&id=7309118 Jennifer L Hill

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *