Những Bước ngoặt của Numerology – Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời bạn

Những Bước ngoặt của Numerology - Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời bạn

Tất cả chúng ta đều có những sự kiện thay đổi cuộc sống quan trọng xảy ra với chúng ta. Thần số học dự đoán bốn sự kiện như vậy trong cuộc đời bạn và cho chúng tôi biết điều gì đó về bản chất của những Bước ngoặt này.

Các bước ngoặt xảy ra đều đặn, với lần đầu tiên rơi vào độ tuổi từ 27 đến 36, và (3) bước ngoặt còn lại xảy ra theo chu kỳ chín năm kể từ thời điểm đó. Những sự kiện này bắt đầu vào ngày sinh nhật của bạn và có thể kéo dài đến một năm. Chúng thậm chí có thể không phải là những sự kiện lớn vào thời điểm chúng xảy ra, nhưng bạn sẽ nhận ra chúng và những tác động của chúng khi bạn nhìn lại sau này trong cuộc sống.

Tính toán bước ngoặt của bạn

Thời gian của các Bước ngoặt của bạn gắn liền với Đường đời của bạn. Năm Bước ngoặt đầu tiên của bạn được tính bằng cách lấy 36 (bốn nhân chín) trừ đi đường đời của bạn. Các bước ngoặt tiếp theo của bạn sau đó rơi vào khoảng thời gian chín năm sau lần đầu tiên.

Mỗi giá trị Bước ngoặt được tính bằng cách cộng các yếu tố khác nhau trong ngày sinh của bạn lại với nhau, sau đó giảm tổng bằng cách cộng nhất thời. Đầu tiên, chúng ta cộng tháng và ngày lại với nhau; cho thứ hai, ngày và năm; đối với lần thứ ba, chúng tôi cộng hai tổng đầu tiên lại với nhau và đối với lần thứ tư, chúng tôi cộng tháng và năm lại với nhau.

Ví dụ, nam diễn viên Johnny Depp sinh ngày 9 tháng 6 năm 1963; vì vậy các bước ngoặt của anh ta được tính như sau:

Đường đời = (06 + 09 + 1963) = (1978) = (1 + 9 + 7 + 8) = (25) = (2 + 5) = (7)

Bước ngoặt:

(Đầu năm 29) = (Tháng + Ngày) = (6 + 9) = (15) = (6);

(Thứ hai tại 38) = (Ngày + Năm) = (09 + 1963) = (1972) = (19) = (10) = (1)

(Thứ ba tại 47) = (TP thứ nhất + TP thứ hai) = (6 + 1) = (7)

(Thứ tư ở tuổi 56) = (Tháng + Năm) = (6 + 1963) = (1969) = (25) = (7)

Các giá trị điểm ngoặt khác nhau và ý nghĩa của chúng như sau:

Bước ngoặt (1)

Bước ngoặt này mở ra một hướng đi mới trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ có cơ hội trở nên độc lập theo một cách nào đó. Bạn sẽ được tập trung vào nhu cầu cá nhân của bạn tại thời điểm này.

Bước ngoặt (2)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến khả năng bắt đầu hợp tác. Bạn sẽ có nhu cầu hòa nhập với những người khác. Cả khả năng ngoại cảm và sự đồng cảm của bạn với người khác sẽ được nâng cao trong năm nay.

Bước ngoặt (3)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến việc sử dụng toàn bộ sức mạnh tinh thần và sáng tạo của bạn. Bạn có thể đi du lịch rất nhiều. Niềm vui và hòa nhập với những người khác sẽ chiếm ưu thế trong năm nay.

Bước ngoặt (4)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến cơ hội đặt nền móng cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Sẽ có rất nhiều công việc liên quan, nhưng bạn sẽ xử lý nó một cách dễ dàng.

Bước ngoặt (5)

Bước ngoặt này sẽ kéo theo sự xuất hiện của một thế lực bất ngờ nào đó trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ cảm thấy cần sự tự do vào lúc này. Một cơ hội phát triển chậm sẽ xuất hiện và bạn nên nắm lấy nó.

Bước ngoặt (6)

Bước ngoặt này sẽ tập trung chủ yếu vào cuộc sống gia đình của bạn. Tình yêu, hôn nhân hay ly hôn đều có thể xảy ra trong năm nay. Trách nhiệm của bạn sẽ được xử lý dễ dàng vào thời điểm này. Các vấn đề sáng tạo sẽ đòi hỏi sự chú ý của bạn.

Bước ngoặt (7)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến những hoàn cảnh bí ẩn đang tác động đến cuộc đời bạn. Cơ hội sẽ thành hiện thực ngoài không khí mỏng. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản thân vào thời điểm này. Tính cá nhân sẽ được cố gắng và củng cố trong năm nay.

Bước ngoặt (8)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến cơ hội đạt được của cải vật chất. Bạn sẽ có cơ hội kiếm được sự độc lập của mình trong năm nay. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi về tài chính cho bạn.

Bước ngoặt (9)

Bước ngoặt này sẽ liên quan đến một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có cảm xúc cao trong năm nay. Một phần lâu dài của cuộc đời bạn có thể kết thúc ở đây. Bạn có thể gặp nhầm lẫn hoặc cần phải đi du lịch. Bạn sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn, nhân ái hơn khi một năm kết thúc.

Tham khảo từ https://ezinearticles.com/?Numerologys-Turning-Points—Significant-Events-in-Your-Life&id=543979 Keith Abbott

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *