Thích ứng với sự thay đổi: 5 kỹ năng sống cần thiết

Thích ứng với sự thay đổi: 5 kỹ năng sống cần thiết

Những người có khả năng thích nghi có thể sắp xếp suy nghĩ của họ theo cách tạo ra những hành động phù hợp và tích cực. Khả năng thích ứng là cần thiết khi những thay đổi xảy ra trong các cá nhân và hoàn cảnh của họ.

Hành vi thích ứng là những kỹ năng phụ thuộc vào độ tuổi cho phép chúng ta tham gia thành công vào các hoạt động của cuộc sống hàng ngày trong suốt cuộc đời. Chúng ta cũng có thể coi các hành vi thích ứng là những kỹ năng cho phép chúng ta linh hoạt khi có sự thay đổi trong cuộc sống cá nhân hoặc sự nghiệp của chúng ta.

Nếu chúng ta thích nghi, chúng ta sẽ phản ứng với các sự kiện bất ngờ hoặc hành động không mang tính xây dựng theo những cách sáng tạo hoặc mang tính xây dựng. Một cá nhân thích nghi có thể tái tập trung tâm trí theo hướng mới và đưa ra lựa chọn dựa trên kết quả mong muốn của mình. Anh ấy hoặc cô ấy sẵn sàng thay đổi, biết rằng điều quan trọng là hướng căng của cánh buồm chứ không phải hướng gió.

Hãy xem xét năm kỹ năng sống này để đối phó một cách tích cực với những hoàn cảnh thay đổi trong cuộc sống hàng ngày.

1. Dừng lại và suy nghĩ để tránh hiểu sai. Hãy cho mình thời gian để phân tích kỹ lưỡng các tình huống. Xem các hành động và hoàn cảnh từ các góc độ và quan điểm khác nhau để hiểu chính xác về những gì đã xảy ra. Nếu mọi người có liên quan, hãy truyền đạt mối quan tâm của bạn và đặt câu hỏi để có được thông tin có thể không rõ ràng. Điều này sẽ cho phép bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt.

2. Suy nghĩ dài hạn. Hãy tự hỏi bản thân “Điều gì sẽ xảy ra nếu?” câu hỏi. Nghĩ về hậu quả của việc giải quyết một tình huống theo nhiều cách khác nhau. Hãy hỏi, “Tôi sẽ mất gì?” và “Tôi sẽ đạt được gì?” “Lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, bản thân và tương lai của tôi như thế nào?”

3. Chuẩn bị cho sự thay đổi bằng việc học hỏi không ngừng. Thay đổi là một hằng số trong cuộc sống của mọi người. Các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu khác nhau sẽ thay đổi trong suốt các giai đoạn của cuộc đời. Chúng ta sẽ tiếp tục cần kiến ​​thức cập nhật trong các lĩnh vực như chăm sóc bản thân, các mối quan hệ, nuôi dạy con cái và tài chính.

4. Nhìn bên dưới bề mặt. Chào mừng những thách thức. Mọi tình huống thử thách đều mang đến cơ hội để trở nên khôn ngoan và khéo léo hơn. Ở đâu đó, ai đó đã xử lý thành công tình huống tương tự. Ngay cả những hoàn cảnh dường như tàn khốc nhất cũng mang trong chúng hạt giống của một phước lành mới. Những người tìm kiếm những phước lành này cuối cùng sẽ tìm thấy chúng.

5. Hiểu rõ các giá trị của bạn: các nguyên tắc hướng dẫn hành động của bạn. Sau đó, xem xét nhu cầu của bạn: những điều phải được đáp ứng theo những cách phù hợp với giá trị của bạn. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này: “Phản ứng của tôi là nỗ lực đáp ứng nhu cầu cá nhân một cách lành mạnh hay là một giải pháp sáng tạo cho một số vấn đề khác?” Sau đó hỏi, “Lựa chọn hành động của tôi có phù hợp với các giá trị cốt lõi của tôi không?”

Suy nghĩ thấu đáo về những kỹ năng này đã giúp nhiều khách hàng của tôi đưa ra những lựa chọn tích cực trong những tình huống đòi hỏi sự thay đổi thích ứng và giải quyết vấn đề. Họ cũng có thể giúp bạn. Chúc cho mọi thử thách mới sẽ giúp bạn khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, thích nghi hơn và yêu thương hơn, hôm nay và cả trong tương lai.

Tham khảo từ https://ezinearticles.com/?Adapting-to-Change:-5-Essential-Life-Skills&id=194914 Steve Brunkhorst

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *