Top 7 Điểm Tương Đồng Của Kinh Doanh Và Chính Trị

Chính trị và Kinh doanh rất giống nhau theo nhiều cách. Chắc chắn rằng chính trị bẩn thỉu hơn nhiều và thường được chơi bởi những cá nhân kém đạo đức hơn, tuy nhiên những điểm tương đồng thường rất kỳ lạ. Có lẽ một nhận xét ngắn gọn từng điểm về chủ đề này sẽ mở ra một góc nhìn mới về chủ đề này. Dưới đây là một số điểm tương đồng để giúp dòng suy nghĩ tuôn chảy và cho phép một số suy nghĩ mang tính khái niệm.

1.) Trong chính trị, bạn phải thăm dò khu vực bằng cách sử dụng dữ liệu về cử tri; trong kinh doanh, bạn sử dụng phần mềm nhân khẩu học để thu thập thông tin về khách hàng.

2.) Trong chính trị, bạn phải khiến cử tri quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên của bạn; trong kinh doanh, bạn phải khiến người tiêu dùng chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thay vì đối thủ cạnh tranh.

3.) Trong chính trị, bạn phải sử dụng nhiều phương pháp để tiếp cận cử tri; Trong kinh doanh, bất kỳ chương trình tiếp thị tốt nào cũng sử dụng nhiều phương tiện, phương tiện và phương pháp để tiếp cận người tiêu dùng.

4.) Trong chính trị, bạn phải cho thấy ứng cử viên của mình tốt hơn và khác biệt như thế nào; Trong kinh doanh bạn phải thể hiện thương hiệu của mình như thế nào là tốt nhất.

5.) Trong chính trị, bạn phải đưa những người đó đến các cuộc thăm dò để bỏ phiếu; trong kinh doanh, bạn phải khiến những khách hàng đó đến cửa hàng của bạn để mua thứ gì đó.

6.) Trong chính trị, bạn phải giành chiến thắng hoặc bạn bị lãng quên; Trong kinh doanh, bạn phải đánh bại đối thủ cạnh tranh và khách hàng phải mua hàng của bạn, nếu không bạn sẽ phá sản.

7.) Trong chính trị, khách hàng quyết định bằng lá phiếu của mình; trong kinh doanh cử tri của bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng đô la của họ.

Tôi hy vọng cuộc thảo luận triết học này cho phép bạn nhìn kinh doanh từ một góc độ khác và nếu bạn đang kinh doanh và xem xét chính trị, hãy quên nó đi. Kinh doanh là một trò chơi hay hơn nhiều so với chính trị và như một chính trị gia có thể nói; Bạn có thể tin tưởng tôi về điều này vào năm 2006.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *